وفاداری مشتری بایگانی - جامعه روابط عمومی
با این نکات وفاداری مشتریان خود را ارتقا دهید ۲۱ تیر ۱۳۹۷

با این نکات وفاداری مشتریان خود را ارتقا دهید

شبکه های اجتماعی امکان تعامل بیشتر با مشتریان را فراهم می آورند و شما میتوانید مشکلاتی که آن ها با محصولات و خدمات شما دارند متوجه شوید

کسب و کار خود را با از دست دادن یک مشتری بهبود دهید ۲۰ تیر ۱۳۹۷

کسب و کار خود را با از دست دادن یک مشتری بهبود دهید

از دست دادن مشتری به نوعی یک هشدار است. مهم این است که بفهمید ازدست دادن مشتری به معنای یک شکست نیست و آن یک فرصت برای از بین بردن ضعف هاست

بررسی نقش تصویر برند بر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری ۰۳ مرداد ۱۳۹۶

بررسی نقش تصویر برند بر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری

دیدگاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری تاثیرگذار است ولی تصویر برند روابط بین دو متغیر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری را تعدیل نمی کند.