همایش روابط‌عمومی الکترونیک بایگانی - جامعه روابط عمومی
سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک برگزار شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک برگزار شد

سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

پایان بررسی اولیه مقالات سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پایان بررسی اولیه مقالات سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

با اعلام بهنام تقی‌پور، دبیر اجرایی سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک، بررسی اولیه مقالات سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک به پایان رسید. بهنام تقی‌پور، دبیر اجرایی سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک اعلام کرد: با پایان مهلت ارسال مقاله به سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک، ۴۵ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و مورد بررسی اولیه اعضای کمیته علمی قرار […]