هتل المپیک تهران بایگانی - جامعه روابط عمومی
سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک برگزار شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک برگزار شد

سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.