موفقیت بایگانی - جامعه روابط عمومی
۷ تکنیک برای کسب موفقیت در زندگی فردی و شغلی ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

۷ تکنیک برای کسب موفقیت در زندگی فردی و شغلی

بالا رفتن از نردبان ترقی و پیشرفت شغلی نیازمند سخت کوشی، وقت شناسی و کمی خوش شانسی است. خیلی خوب می‌شد اگر مدرک دانشگاهی، مهارت های شغلی و بازده کاری به طور خارق العاده ای درهای آرزوهایتان را به رویتان باز می کرد، اما زندگی اینگونه نیست.

چه مهارت هایی را برای یک زندگی موفق باید آموخت؟ ۱۲ تیر ۱۳۹۷

چه مهارت هایی را برای یک زندگی موفق باید آموخت؟

مهارت های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می برد، شخص می توان مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند

برنامه ریزی: سازماندهی و کنترل با تعیین معیار ها و شاخص های متناسب با برنامه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی: سازماندهی و کنترل با تعیین معیار ها و شاخص های متناسب با برنامه

وقتی در راهی گام برمی دارید نخست به این بیندیشید که ایا راه را درست انتخاب کرده اید؟