مشتریان بایگانی - جامعه روابط عمومی
فنون برخورد مناسب با مشتریان در کسب و کارهای کوچک ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

فنون برخورد مناسب با مشتریان در کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای کوچک معمولاً با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند و برنامه‌ها و کارهایتان را به سریع‌ترین و بهترین نحو انجام دهید

پنج نقش مهم روابط عمومی در بازاریابی ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنج نقش مهم روابط عمومی در بازاریابی

درک نقش و قدرت روابط عمومی(PR) در پشتیبانی فعالیت های فروش و بازاریابی امری بسیار حیاتی است، نقشی که باعث افزایش «سهم از اذهان» و به طبع آن «سهم از بازار» می شود.