مدیریت روابط عمومی هلدینگ فدک بایگانی - جامعه روابط عمومی
روابط‌عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام(ره) بالاخره مسئول‌دار شد ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

روابط‌عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام(ره) بالاخره مسئول‌دار شد

با حکمی از سوی کوروش فتاحی، علی کاشانی حیدری سرپرست روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام (ره) شد.