مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بایگانی - جامعه روابط عمومی
رسانه ها در بحث حقوق شهروندی مطالبه گر باشند ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

رسانه ها در بحث حقوق شهروندی مطالبه گر باشند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: مردم و رسانه ها باید در بحث حقوق شهروندی مطالبه گر باشند.