محمد اخباری بایگانی - جامعه روابط عمومی
آموزش روابط عمومی پرداختن صرف به بعد نظری نیست ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آموزش روابط عمومی پرداختن صرف به بعد نظری نیست

رییس دانشگاه جامع علمی- کاربردی گفت: آموزش روابط عمومی، پرداختن صرف به بعد نظری نیست؛ برای بهبود وضعیت کنونی و قدرتمندتر شدن دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیازمند داشتن روابط عمومی قوی هستیم. به گزارش ایرنا، محمد اخباری عصر یکشنبه در جمع دست اندرکاران چهارمین نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی همایش دانشگاهی و دانشجویی هفته […]