محمدمهدی طهرانچی بایگانی - جامعه روابط عمومی
مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
با حکم دکتر طهرانچی

مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه را منصوب کرد.