قوانین و مقررات روابط عمومی بایگانی - جامعه روابط عمومی
دانلود جزوه قوانین و مقررات در روابط عمومی ۰۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود جزوه قوانین و مقررات در روابط عمومی

قوانین و مقررات روابط عمومی یکی از واحدهای رشته کارشناسی روابط عمومی است