فرهنگ بایگانی - جامعه روابط عمومی
لزوم فراگیری سواد رسانه ای در کنار اخلاق و فرهنگ استفاده از رسانه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

لزوم فراگیری سواد رسانه ای در کنار اخلاق و فرهنگ استفاده از رسانه

رسانه‌های مجازی به قدری در زندگی ما رسوخ کرده اند که بیشتر ما هر روز ساعت ها با آن مشغول هستیم و حتی افکار و رفتارهای ما بر اساس اطلاعاتی که از طریق آن منتشر می شود، شکل می گیرد.

ضرورت آموزش رسانه ای برای سفرهای هوایی ۲۹ آذر ۱۳۹۶

ضرورت آموزش رسانه ای برای سفرهای هوایی

سفرهای هوایی| آموزش یکی از ابعاد و الزامات بحث فرهنگ سازی در جامعه به شمار می رود که به شیوه های مختلف و استوار بر تبلیغات محیطی و غیرمحیطی در حال انجام است.

همسازی اخلاق، فرهنگ و سیاست ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

همسازی اخلاق، فرهنگ و سیاست

نیاز به گفت‌وگو در حالی که خشونت‌ورزی و افراطی‌گری وضع جهان را متشنج کرده، به مثابه راه‌حلی برای برون‌رفت از دایره‌های جهل و ستیز بیشتر احساس می‌شود. تروریسم محصول ساختارهای بیمار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرفی می‌شود اما مهمترین عاملی که به شکل‌گیری تروریسم منجر می‌گردد، عامل هویتی است. تروریسم قبل از هر چیز از […]