شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوری اسلامی ایران بایگانی - جامعه روابط عمومی
حسین بروجردی مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی شد ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

حسین بروجردی مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی شد

حسين بروجردي به سمت مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوری اسلامی ایران منصوب و مشغول كار شد.