روز جهانی ارتباطات بایگانی - جامعه روابط عمومی
همزمان با روز جهانی ارتباطات GNAF وارد فاز سرویس دهی می شود ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

همزمان با روز جهانی ارتباطات GNAF وارد فاز سرویس دهی می شود

مدیرعامل شرکت ملی پست: همزمان با روز جهانی ارتباطات GNAF وارد فاز سرویس دهی می شود مدیرعامل شرکت ملی پست از عملیاتی شدن پروژه ملی GNAF و ارایه سرویس در این بستر همزمان با روز جهانی ارتباطات(۲۷ اردیبهشت ماه) خبر داد. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه براساس هدف گذاری صورت گرفته ۵۰ شهر […]