روابط عمومی فدراسیون های ورزشی بایگانی - جامعه روابط عمومی
برگزاری نشست مسوولان روابط عمومی فدراسیون های ورزشی ۰۴ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری نشست مسوولان روابط عمومی فدراسیون های ورزشی

نشست مسوولان روابط عمومی فدراسیون های ورزشی اعزامی به جاکارتا با حضور دکتر مازیار ناظمی