روابط عمومی استانداری مرکزی بایگانی - جامعه روابط عمومی
خزائی پور سرپرست روابط عمومی استانداری مرکزی شد ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

خزائی پور سرپرست روابط عمومی استانداری مرکزی شد

استاندار مرکزی خزائی پور بخشدار مرکزی شهرستان شازند را به سرپرستی روابط عمومی استانداری منصوب کرد.