دکتر آقاجانی بایگانی - جامعه روابط عمومی
ارتقا سواد سلامت جامعه، از مهمترین ماموریت ها است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

ارتقا سواد سلامت جامعه، از مهمترین ماموریت ها است

رییس دانشگاه مهمترین اهداف روابط عمومی را تبیین کرد/ دکتر آقاجانی: ارتقا سواد سلامت جامعه، از مهمترین ماموریت ها است دکتر محمد آقاجانی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دومین جشنواره سلام با برشمردن ماموریت های اصلی روابط عمومی در دانشگاه های علوم پزشکی، برنامه محور بودن فعالیت ها را از مسیرهای دستیابی به […]