دانشگاه علوم پزشکی اهواز بایگانی - جامعه روابط عمومی
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد ۲۳ مهر ۱۳۹۶

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد

دکتر ایرج نظری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز با صدور حکمی، دکتر فرهاد حمزه لویی را به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه منصوب نمود.

اجرای موفق روابط عمومی سلامت در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

اجرای موفق روابط عمومی سلامت در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

این دانشگاه با بهبود هتلینگ، توسعه و تجهیز مراکز خدمات دهی و اطلاع رسانی درست از نحوه ارائه خدمات توانست به سطح گسترده ای از مخاطبان خود خدمات دهی نماید و همچنین در افزایش سطح رضایتمندی خدمات گیرندگان خود تلاش نماید.