خبرگزاري دانشجويان ايران بایگانی - جامعه روابط عمومی
آیا می دانید پرستار کیست؟ ۰۱ خرداد ۱۳۸۵

آیا می دانید پرستار کیست؟

آیا می دانید سلامتی، رکن اساسی پویایی و پیشرفت جوامع، و محور اصلی سلامتی در تمام سطوح آن پرستاری است؟