خبرنگار بایگانی - جامعه روابط عمومی
مگر شما خبرنگاری ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
برگی از دفتر خاطرات

مگر شما خبرنگاری

جلسه شورای برنامه ریزی تمام شد و مسوولان، سالن استانداری را ترک کردند، ضبط خبرنگاری، قلم و کاغذ را برداشتم و همراه حضار سالن را ترک کردم.

خبرنگاران در تب و تاب شفافیت و معیشت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
در آستانه روز خبرنگار؛

خبرنگاران در تب و تاب شفافیت و معیشت

خبرنگاران به عنوان منادیان حقیقت رسالتی بزرگ در آگاهی بخشی جامعه بر عهده دارند؛ آنها می خواهند با خلق بهترین آثار و واژه ها به شفاف سازی در حوزه های مختلف بپردازند و در حالی که خود با انوع ناملایمات روبرو هستند وظیفه خطیر و حساس خود را به خوبی انجام دهند.

جلیقه پوش! ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
یادداشتی از عارف دورقی

جلیقه پوش!

با طلوع آفتاب برمیخیزد و با یک دست صبحانه می خورد و در دنیای دیجیتالی امروزی ما، با یک دست در حال چک کردن اخبار در سایت ها و ...در تلفن همراه خود است هر خبری را که مرور می‌کند بازخورد آن را حلاجی می‌کند

فعالیت خبرنگار تخصصی بحران راهی برای برون رفت از یک چالش ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

فعالیت خبرنگار تخصصی بحران راهی برای برون رفت از یک چالش

  بحران یکی از مهم ترین مناقشاتی است که در هر شکلی بروز کند؛ طبیعی یا غیرطبیعی، حیات بشری را به گونه های مختلف مورد تهدید قرار می دهد و با وجود سرعت انتشار اطلاعات و داده ها در شبکه های اجتماعی و وجود پدیده ای به نام شهروند خبرنگار در جامعه، کنترل شایعه در […]