خانه روابط عمومی آذربایجان شرقی بایگانی - جامعه روابط عمومی
خانه روابط عمومی آذربایجان شرقی اعلام موجودیت کرد ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

خانه روابط عمومی آذربایجان شرقی اعلام موجودیت کرد

اولین جلسه هیات موسس خانه روابط عمومی آذربایجان شرقی با حضور اکثریت اعضاء در محل اتاق بازرگانی استان تشکیل شد؛ در این نشست خانه روابط عمومی آذربایجان شرقی با انتخاب هیات رییسه، اعلام موجودیت کرد.   در این نشست پس از بحث و بررسی پیرامون اساس نامه خانه روابط عمومی، مختار خوش پیمان به عنوان […]