بیانیه روز ارتباطات و روابط عمومی بایگانی - جامعه روابط عمومی
بیانیه خانه روابط عمومی به مناسبت روز ملی روابط عمومی منتشر شد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیانیه خانه روابط عمومی به مناسبت روز ملی روابط عمومی منتشر شد

۲۷ اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت مردم‌داری، احترام به افکار‌عمومی، روز تکریم گفت و شنود و روز تعامل، همفکری، همرایی و همراهی است.