بصیر رضاییان بایگانی - جامعه روابط عمومی
بصیر رضاییان مشاور و مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال شفت شد ۰۲ شهریور ۱۳۹۷

بصیر رضاییان مشاور و مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال شفت شد

طی احکامی جداگانه از سوی امیر محمد صائمی، بصیر رضاییان به عنوان مشاور و همچنین مسئول روابط عمومی شهرستان شفت منصوب شد.