ایالات متحده بایگانی - جامعه روابط عمومی
تحصیل در رشته ارتباطات در ایالات متحده ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

تحصیل در رشته ارتباطات در ایالات متحده

در حالی که به طور متوسط هر فرد ۷۰ درصد از وقت خود را صرف ارتباطات روزانه خود می نماید، عجیب نیست که زمینه ارتباطات یک رشته مهم برای شغل های پویا باشد. دانشجویان بین المللی به دنبال تحصیل در رشته ارتباطات در ایالات متحده هستند تا فرصت های گسترده ای در کشوری که در […]