افکارسنجی بایگانی - جامعه روابط عمومی
کارگاه آموزشی «شیوه‌های نوین افکارسنجی» برگزار شد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی «شیوه‌های نوین افکارسنجی» برگزار شد

به همت اداره ارتباطات مردمی معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس و با همکاری مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس، کارگاه آموزشی «شیوه‌های نوین افکارسنجی» با تاکید بر فعالیت‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.