ارتباط جمعی بایگانی - جامعه روابط عمومی
نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بر جامعه پذیری ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بر جامعه پذیری

نظام ارتباط جدید عهده دار اداره کردن و سازمان دادن و حفظ رابطه متعادل بین دو نیروی علم و فناوری در جامعه است، به گونه ای که جامعه با حفظ استمراری و پایداری خود، توانایی انطباق و دگرگونی را هم داشته باشد.

رسانه و افکارعمومی ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

رسانه و افکارعمومی

بدون شک وسایل ارتباط جمعی با پوشش وسیع مخاطبان در کلیه ی جوامع بیش از هر وسیله ی دیگری می توانند افکار عمومی را به سمت خود سوق دهند. در این میان اطلاع رسانی صحیح و متناسب با مخاطبان در جهت ایجاد ارتباط موثر و تغییر رفتار آنان می تواند بسیار کارساز باشد.

۳۰مهر چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود ۰۴ مرداد ۱۳۹۷

۳۰مهر چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود

چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ۲۹-۳۰ مهرماه سالجاری با موضوع “روابط عمومی جهانی، جهان مجازی” و با حضور پروفسور “جیم مک نامارا” استاد برجسته ارتباط جمعی برگزار خواهد شد.