اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز بایگانی - جامعه روابط عمومی
کارگاه مقدماتی روزنامه نگاری محیط زیست برگزار می شود ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

کارگاه مقدماتی روزنامه نگاری محیط زیست برگزار می شود

تقویت رویکرد حرفه ای خبرنگاران استان و شهرستان، بازآموزی موازین خبر نویسی و همچنین آموزش کیفیت پرداخت حرفه ای با مقوله محیط زیست از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

رسانه ها در بیان مشکلات زیست محیطی نقش کارآمدتری دارند ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

رسانه ها در بیان مشکلات زیست محیطی نقش کارآمدتری دارند

مهندسی افکار عمومی در قرن ۲۱ در واقع به عهده نهادهای دولتی نیست بلکه به عهده رسانه ها و سردبیران رسانه ها است.

مشاور امور فن آوری ارتباطی فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز منصوب شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

مشاور امور فن آوری ارتباطی فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز منصوب شد

احمد عامری به عنوان مشاور در امور فن آوری ارتباطی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز منصوب شد

اهواز پایتخت کتاب ایران، فرصتی که هدر رفت ۲۷ دی ۱۳۹۵

اهواز پایتخت کتاب ایران، فرصتی که هدر رفت

رئیس اداره ارشاد اسلامی اهواز در اولین بازدید از دفاتر رسانه ای در اهواز تاکید کرد: ? مبنای ما اجرای برنامه های متناسب با رسانه الکترونیک و بوم خوزستان است که قصد داریم در زمینه محیط زیست به عنوان مهمترین دغدغه استانی، برای رسانه های محیط زیستی برنامه ریزی کنیم. ? تقویت حوزه چاپ و […]

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اهواز معارفه شد ۰۵ دی ۱۳۹۵

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اهواز معارفه شد

«خالد لویمی» نویسنده و استاد دانشکده خبر اهواز، به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز معارفه شد.