درخواست ثبت نام در کارگاه آنلاین مسئله شناسی ارتباطی و مدیریت دغدغه های ارتباطی در روابط عمومی

 

دکتر حمید شکری خانقاه

  • دکتری ارتباطات
  • مدرس روابط عمومی
  • نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی

ایمیل شما

شماره همراه شما

شغل و محل کار

عنوان

متن اصلی

فایل عکس

فایل متنی یا ورد

لطفا کلیه موارد را تکمیل نمائید