اگرچه مطالعه نشان داد که تأثیر تلاش های مسئولیت اجتماعی در بهبود تصویر ملی به عنوان یک محصول جانبی از تلاش های مسئولیت اجتماعی (CSR) به شمار می رود...

اگرچه مطالعه نشان داد که تأثیر تلاش های در بهبود تصویر ملی به عنوان یک جانبی از تلاش های (CSR) به شمار می رود، اما درک بهتری از دیپلماسی عمومی در بین مدیران شرکت ها ممکن است منجر به علاقه بیشتر به استراتژی های هماهنگ شده برای بهبود زندگی مردمان سایر کشورها باشد. Scherer و Palazzo (2010) استدلال می کنند که شناخت رو به رشد پتانسیل حل مسئله بازیگران غیر دولتی در حکومت جهانی، و همچنین افزایش پذیرش نقش عمومی بیشتر از سوی شرکت ها برای خصوصی، یک مفهوم مسئولیت پذیری سیاسی را مخابره می کند.

چنانکه انتظارات عمومی برای عملکرد اجتماعی مسئولانه شرکت ها همچنان رو به تکامل و گسترش است، شرکت ها ممکن است به لحاظ مشارکت در مسائل اجتماعی به استانداردهای بالاتری متوسل شوند که مدیران شرکت ها را مجبور به تجدید نظر در برنامه های کاری و مشارکت اجتماعی شان می کند. بنا به گفته ی Moon(2014)،بعضی از شرکت های بزرگ که به CSR متعهد هستند، نقش خود را به عنوان عوامل تغییر اجتماعی گسترش می دهند.آنهم از طریق مشارکت در روابط از نوع حکونت جدید .

مدیران به عنوان رهبران استراتژیک و مشاوران شرکت هایشان نقش مهمی در کمک به شرکت هایش خود در درک و سازگاری با انتظارات و خواسته های جدید در محیط جهانی بازی خواهند کرد. همانطور که در گزارش اخیر انجمن Arthur W. Page(2016) در مورد گسترش نقش افسر ارشد (CCO) اشاره شده است،CCO، به عنوان ناظر شرایط محیطی و دهنده در سراسر شرکت، در مرکز بسیاری از سازگاری های در حال وقوع است. همکاری با دولت و دیگر بازیگران با در حوزه جهانی فرصت هایی را برای همکاری در پیشبرد سازمانی و گسترده تر اجتماعی فراهم می کند.

در شرایطی که نیاز به مذاکره با حکومت های خارجی و سایر نهادها که بر فعالیت های تاثیر می گذارند وجود دارد، تلاش های شرکت ها در صورت همکاری با دیپلمات های دولتی موثرتر باشد.

اولین گام در هماهنگی استراتژیک بین دولت و شرکت، شناسایی مدیران شرکتها از سوی دیپلمات های دولتی است که مسئول هدایت و فعالیت های دیپلماتیک جهانی است. به عنوان مثال، انگلستان دارای یک واحد در مرکز دولت است که رهبران فعال در دیپلماسی را شناسایی و رسماً در این واحد می گنجانند.

چنین تلاش هایی برای نزدیک کردن رهبران و دولتی در جهت پیشبرد دیپلماسی شرکتی به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی ضروری است. بنا به گفته ی White (2015)، هماهنگی استراتژیک بازیکنان دولتی و غیر دولتی در تلاش های دیپلماسی عمومی ضروری خواهد بود زیرا ماهیت دیپلماسی عمومی به طور فزاینده ای شبکه بندی و چند وجهی شده است، اما این یک فرایند پیچیده است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در مفهوم خود توصیه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد که نسبت به محیط داخلی سازمان، کارکنان، گروه‌های مخاطب، جامعه، محیط ‌زیست و در نهایت نسبت به بازار، و اصناف مشابه مسئولیت و وظیفه‌ای دارند که شاید در اساسنامه شرکت و شرح فعالیت آن نباشد؛ اما از نظر وجدان و اخلاق نباید از آنها غافل باشند. اما سوالی اینجا مطرح می‌شود که چه ارتباطی بین و شرکتی وجود دارد؟

پاسخ کوتاه و مشخص است؛ ها به عنوان پل ارتباطی و جامعه باید بتوانند نقش دیده بانی خود را به خوبی ایفا کرده و با رصد شرایط اجتماعی و محیط پیرامون متبوع خود، معضلات، نقایص و محرومیت‌ها را شناسایی کرده و جهت رفع یا کاهش آنها نمایند و اهرم اجرایی شرکت ها باشند و میان و جامعه شرایط برد برد را حاکم کنند. این موضوع در کنار وجهه انسانی، اخلاقی و اجتماعی می‌تواند ضامن دوام و نیز شود و نقش موثری در و تقویت داشته باشد. چرا که یک هرگز نمی تواند در میان محرومیت ها و کمبودها به صد درصدی و مستمری دست یابد.

روابط عمومی است که باید با شناخت افکار عمومی، محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه به تعهدات اجتماعی بیندیشد. به‌عنوان مثال اگر در اثر اجرای یک طرح یا یک اقدام مشکلاتی به وجود آید و این امر گریبان یک را بگیرد این است که در معرض اتهام و پاسخگویی مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. البته تنها در ایران نیست که نام و بهم گره خورده است، بلکه بیش از سی سال است که یکی از وظایف جدید روابط عمومی‌ها در جهان شده است.

روابط عمومی ها در قبال درسه حوزه ای، و فعالیت خود را دنبال می کنند. هر یک از این کارکردها به نوبه خود دارای فرایندهایی است که ها از آن استفاده می کند. حضور در های جمعی و صحیح و به موقع از کارکرد های مهم در این حوزه می باشد که ها در راستای و شفاف سازی به آن عمل می کنند.

روابط عمومی ها می توانند مفاهیم شرکتی را در نظر مشتریان و ذی نفعان با ارزش تر نشان دهند.بنابراین در رویکرد انسان محور، توجه به ها با هدف حفظ محیط زیست، برطرف کردن محرومیت ها انجام می پذیرد و در نتیجه این اقدام بشر دوستانه ناخودآگاه در بازار را تضمین می کند و این ها هستند که شهرت ها را تثبیت می کند.

جامعه روابط عمومی