سید محمد حسین پور گفت: با توجه به دستور قضایی صادر شده در چارچوب قانون عمل شود. به گزارش چامعه مجازی روابط عمومی، عصر امروز خبری از قول روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در خبرگزاری ها مطرح شد با این مضمون که دستور فیلتر تلگرام لازم الاجراست. در حالیکه محمد حسین پور این نقل […]

سید محمد حسین پور گفت: با توجه به دستور قضایی صادر شده در چارچوب قانون عمل شود.

به گزارش چامعه مجازی روابط عمومی، عصر امروز خبری از قول روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در خبرگزاری ها مطرح شد با این مضمون که دستور فیلتر تلگرام لازم الاجراست. در حالیکه محمد حسین پور این نقل قول را اصلاح می کند.

مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به خبرنگار خبر فوری گفت: با توجه به عدم دقت در نقل خبر منتشر شده به اطلاع میرساند متن خبر ارسال شده به این شرح بوده است:

وی همچنین ادامه داد:باید با توجه به دستور قضایی صادر شده در چارچوب قانون عمل شود.

جامعه روابط عمومی