مشتری ها بسیار برای ما مهم هستند اما گاهی لازم است که در فراهم کردن درخواست آن ها کمی تامل کنیم و بررسی لازم را به انجام برسانیم و در صورت نیاز آن ها را رد کنیم

مشتری ها بسیار برای ما مهم هستند اما گاهی لازم است که در فراهم کردن درخواست آن ها کمی تامل کنیم و بررسی لازم را به انجام برسانیم و در صورت نیاز آن ها را رد کنیم.

 

جامعه روابط عمومی؛ هر صاحب کسب و کاری این جمله آل گرایانه را شنیده است که «حق همیشه با است». با اینکه اکثر اوقات این جمله درست است اما در بعضی مواقع عملا غیر قابل اجرا میباشد.اگر یک وارد McDonal بشود و درخواست اصلاح موی سرش را بکند کسی پاسخگوی او نخواهد بود. ممکن است از شما خدماتی بخواهد که شما در حال حاضر اصلا چنین چیزی در لیست خدماتتان نیست. اینجا به برخی از نکات مشاوره برای چنین وضعیتی اشاره میکنیم

 

چه موقع نه بگوییم
از بزرگترین خطاهای کسب و کارهای کوچک این است: پاسخ به هر درخواستی از سوی دریافت میشود که اگر چنین پیزی باشد، در پایان کمپانی ما هیچ هویتی از خود نخواهد داشت که از نظر مشاوره کسب و کار چنین چیزی اصلا توصیه نمیشود. این رویداد نه برای ما و نه برای مشتریان ما چندان خوشایند نیست. در این جا چند نمونه مثال خاص را بررسی میکنیم:

 

نه گفتن بهترین کار ممکن میتواند باشد
هنگامی که از شما چیزی میخواهد که شما ارایه نمیدهید: اگرمحصولی را یا خدماتی را موجود نداریم یعنی یا آن را برای خود مناسب نمیدانیم یا اینکه به اندازه کافی درآن متخصص نیستیم.

زمانی که درخواستی دارد که چندان مهم نیست: ممکن است چیزی بخواهند که به نظر آنها لازم است اما برای شرکت و نام آن چندان چدیده جالبی نیست.

موقعی که در خواست پرداخت خارج از حالت معمول دارد: قیمت ها را برای یک عوض نکنید اگر صلاح میدانید قیمت تغییر دهید آن را برای همه اعمال کنید.

 

زمانی که حق گفتن نه را دارید: اگر تلاش میکند به اصرار و فشار شمارا وارد یک مسیرنامعین کند کلا او را کنار بگذارید. ولی قبل از این کار چند سوال مهم از خود بپرسید: آیا محصولی با کیفیت بهتر از چیزی که دارید ارایه میدهید میخواهد؟آیا تعداد این مشتریان زیاد است؟ اگر جواب مثبت بود تغییر خود را در نظر بگیرید.این نکته در و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

بجز این باید آن ها را کنار گذاشت، چون هم به آسیب میزند و هم باعث گیج شدن کارکنان میشود و این این قضیه سرانجام سایر مشتریان را گمراه میکند. نادیده گرفتن یک خیلی ساده نیست ولی هنگامی که ببینیم به ما ضربه میزند مجبوریم کنار بگذاریمش. باید نه بگوییم آن هم به شیوه ای درست.

 

روش درست نه گفتن
سعی کنید خواسته را درک کنید: از خود استفاده کنید به آن ها بگویید که درک میکنید که در خواست آن ها برایشان اهمیت دارد. این تایید میکند که شما به آن ها اهمیت میدهید وبرایتان مهم هستند.

 

دلیل اینکه چرا این موضوع نباید برای آن ها در اولویت باشد را بگویید و اولویت های اصلی را توضیح دهید. در اکثر اوقات به شما و اولویت اصلی شما احترام میگذارد.

 

به او بگویید در خواستش را بررسی خواهید کرد: به او قول دهید که اگر شرکت قبول کند حتما خواسته اش را مورد بررسی قرار میدهید.
مشتری را به تامین کننده دیگر که این خواسته ها را تامین میکند بفرستید: این بهترین روش برای جلب اعتماد میباشد. اگر برای بسیار اهمیت داشته باشد شما با این کار برای او راه حلی ارایه کرده اید و این قضیه وفاداری او را برای شما بهمراه خواهد داشت.

جامعه روابط عمومی