طی یک اتحاد استراتژیک دو پیام رسان داخلی گپ و رینگ به یکدیگر پیوستند تا با ایجاد دو فضای کاربری عادی و کاربری تجاری، دامنه وسیعی از نیاز مخاطبان در دنیای ارتباطات دیجیتال را برطرف کنند.

یک اتفاق خاص در دنیای ارتباطات!
طی! یک اتحاد استراتژیک دو پیام رسان داخلی گپ و رینگ به یکدیگر پیوستند.

طی یک اتحاد استراتژیک دو پیام رسان داخلی گپ و رینگ به یکدیگر پیوستند تا با ایجاد دو فضای کاربری عادی و کاربری تجاری، دامنه وسیعی از نیاز مخاطبان در دنیای ارتباطات دیجیتال را برطرف کنند.

 

 

این تعامل با بهره گیری از ظرفیت شرکت های خصوصی و با هدف حفظ تجربه کاربری که بر روی تلگرام وجود داشت انجام گرفته است و قابلیت های بی‌نظیری را به کاربران ارائه خواهد کرد.

پیام رسان رینگ را از اینجا دریافت کنید

جامعه روابط عمومی