این پژوهش با هدف تببین شاخص ها و مولفه های روزنامه نگاری محیط زیست و ارایه مدل برای مطبوعات ایران انجام شده است.

چکیده
با توجه به تغییرات آب و هوایی کره زمین، بحران های طبیعی و تاثیرات جوامع صنعتی بر طبیعت، «روزنامه نگاری محیط زیست » به عنوان یکی از رشته های جدید با هدف ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ شهروندان درباره محیط زیست، آموزش مسائل زیست محیطی به زبان ساده و همچنین افزایش مشارکت مردم برای حفظ محیط زیست ، حدود دو دهه اخیر، در جهان مورد توجه قرار گرفته است.

 

از آن جایی که در ایران بیش از پیش شاهد بروز بحران های زیست محیطی از جمله خشک شدن تالاب ها، رودخانه ها، پدیده گرد و غبار و ریزگرد، آتش سوزی جنگلها، از بین رفتن حیات وحش و غیره هستیم، لزوم افزایش سطح آگاهی مردم و آموزش دادن به آنها در راستای اهداف «توسعه پایدار » کاملا محسوس است.روزنامه نگاران و خبرنگاران محیط زیست با نوشتن اخبار و گزارش های حرفه ای، بیان مسائل علمی به زبان عمومی و انتشار آن در رسانه ها به ویژه مطبوعات کثیرالانتشار می توانند نقش عمده ای در این مسیر ایفا کنند.

 

این پژوهش با هدف تببین شاخص ها و مولفه های روزنامه نگاری محیط زیست و ارایه مدل برای مطبوعات ایران انجام شده است.

 

چارچوب نظری این پژوهش علاوه بر نظریه برجسته سازی رسانه ها و کارکردهای رسانه ها، روزنامه نگاری توسعه، روزنامه نگاری علمی و حرفه ای، و همچنین پژوهشی است که دکتر ویبکه روگنر در کشور آلمان در قالب پروژه « پزشک رسانه ای » در مورد روزنامه نگاری محیط زیست انجام داده و معیارهای حرفه ای این میان رشته را با مصاحبه عمقی با صاحبنظران، اساتید دانشگاه و خبرنگاران محیط زیست و همچنین تحلیل محتوای مطالب محیط زیست روزنامه های بزرگ آن کشور به دست آورده است.

 

روش تحقیق پژوهش حاضر، روش دلفی سیاسی است که به صورت نمونه گیری گلوله برفی با متخصصان حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری، محیط زیست و کارشناسانی که به طور مشترک در هر دو حوزه فعال هستند، مصاحبه های عمقی انجام شد.همچنین، از روش تحلیل محتوای کمی برای ارزیابی گزارش های زیست محیطی در روزنامه های کثیرالانتشار بر اساس معیارهای تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست استفاده شده است.

 

حاصل مصاحبه با اساتید ارتباطات و فعالان محیط زیست نشان می دهد، متخصصان بر این نظر توافق دارند که روزنامه نگاری محیط زیست ایران از چهار مولفه اصلی تشکیل شده است.

 

این مولفه ها شامل:

الف) برخورداری از معیارهای تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست
ب) داشتن معیارهای حرفه ای روزنامه نگاری عمومی،
ج) داشتن دانش محیط زیست حداقل در یکی از گرایش های محیط زیست و
د)آشنایی با فعالیت های سازمان های بین المللی ، قوانین وضع شده و تفاهم نامه ها در جهان ، منطقه و ایران است.

 

 

هر چند در حال حاضر روزنامه نگاری محیط زیست جایگاه مناسبی در ایران ندارد اما با راه اندازی این رشته در دانشکده های ارتباطات به عنوان یکی از گرایش های ارتباطات اجتماعی می توان خبرنگاران متخصصی پرورش داد تا با بیان مسائل علمی محیط زیست به زبان ساده و مطبوعاتی ( زبان عمومی ) حساسیت افکار عمومی نسبت به حفظ محیط زیست برای افزایش سطح زندگی کنونی و نسل های بعد را برانگیخت و از تخریب محیط زیست جلوگیری کرد.

 

 

۵-۵-پیشنهادات

۱- راه اندازی رشته روزنامه نگاری محیط زیست در مقاطع کارشناسی مراکز علمی کاربردی خبر کشور.
۲- راه اندازی گرایش روزنامه نگاری محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات و رشته محیط زیست در دانشگاه های مختلف کشور.
۳-برگزاری کارگاه های تخصصی یک روزه، یک ماهه و حتی به صورت یک یا دو ترم در موسسات دولتی و غیر دولتی برای علاقمندان به خبرنگاری تخصصی.
۴- برگزاری سمینارهای تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست با همکاری اساتید ارتباطات و سازمان محیط زیست کشور
۵-معرفی روزنامه نگاری محیط زیست در همایش ها و سمینارها
۶-برگزاری اردوهای تخصصی ویژه آموزش گزارش نویسی محیط زیست
۷-برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور اساتید ارتباطات و محیط زیست و خبرنگاران و نویسندگان فعال این حوزه
۸٫-راه اندازی سایت " ارزیابی اخبار و گزارش های محیط زیست براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست " و یا همان سایتEJI.
۹- برگزاری جلسات نقد و بررسی مطالب محیط زیست در دانشگاه ها و ارگان های مربوطه می تواند موثر باشد.

 

 

بخشی از پایان نامه خانم دکتر زینب شریفی

جامعه روابط عمومی