اولین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

اولین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور و تجلیل از خبرنگاران برتر منطقه امروز با حضور دکتر مهدخت بروجردی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، ریاست دانشگاه علوم کشاورز گرگان،مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۲ کشور و جمعی از دانشجویان در این دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است: در حاشیه این مراسم نمایشگاه فعالیت ها و دستاوردهایروابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۲کشور برگزار و از تمبر شورای هماهنگی این نهاد رونمایی شد.

 

prsociety-golestan1

 

prsociety-golestan2

 

prsociety-golestan3

prsociety-golestan4

 

 

 

مرجع : گلستان۲۴

 

 

جامعه روابط عمومی