روابط عمومی به عنوان چشم ، گوش و زبان دستگاه های اجرایی اعم از دولتی ، عمومی ، غیردولتی و تعاونی ها و هرگونه تشکل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر از وظایف سنتی و رایج خود فاصله گرفته و هم اکنون به عنوان صف نخست و پیشانی هر دستگاه اجرایی به شمار می رود

مقدمه : روابط عمومی به عنوان چشم ، گوش و زبان دستگاه های اجرایی اعم از دولتی ، عمومی ، غیردولتی و تعاونی ها و هرگونه تشکل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر از وظایف سنتی و رایج خود فاصله گرفته و هم اکنون به عنوان صف نخست و پیشانی هر دستگاه اجرایی به شمار می رود که برای موفقیت در آن که ضامن موفقیت هر دستگاه اجرایی به طور حتم و یقیین خواهد بود باید مدیران و مسئولان آن واجد ویژگی های ذیل باشند تا راه های نیل به موفقیت را همواره و آسان سازند.

 

ویژگی های مدیر روابط عمومی موفق:

۱- توجه به ارتباطات انسانی و کلامی
۲- ذوق و شوق شغلی در کار
۳- قدرت کافی ، نشاط پایان ناپذیر وتسلط برکار
۴- عطش سیری ناپذیر به کسب اطلاعات جدید و به روز
۵- فصاحت و بلاغت در کلام
۶- قدرت نوشتاری و گرفتاری سحر انگیز
۷- دارا بودن اعتماد به نفس و دارا بودن قدرت تصمیم گیری در سخت ترین شرایط
۸- خودکار در کارها بطوریکه منتظر هیچ دستوری نباشد.
۹- دارا بودن قدرت تجزیه و تحلیل صحیح محیط های کاری
۱۰- برچارچوب و ضوابط درونی و بیرونی سازمان خود احاطه کامل داشته باشد.
۱۱- دارای دانش تخصصی روابط عمومی باشد و یا دوره های آن را به صورت عملی گذرانده باشد.
۱۲- تسلط به تکنیک های ناب روابط عمومی در عصر دیجیتال
۱۳- دارا بودن فنون تشویق و ترغیب به کار
۱۴- آشنایی دقیق و عملیاتی با قدرت رسانه و نقش بی بدیل آن در تحول آفرینی لحظه ای در جامعه
۱۵- تسلط بر دانش اطلاعات و سازماندهی اطلاعات دریافتی در موعد مقرر
۱۶- توانایی حل مشکلات در کمترین زمان ممکن با در نظر گرفتن شرایط سازمان
۱۷- ایمان قاطع به تاثیرگذاری حرفه روابط عمومی در علم و عمل
۱۸- احساس مسئولیت نسبت به مخاطبان درون سازمانی و بیرون سازمانی و همه مخاطبانی که باسازمان در ارتباطند.
۱۹- صبر و شکیبایی و پرهیز از تصمیمات زود هنگام
۲۰- دارا بودن صداقت ، وفاداری و مسئولیت پذیری در تمام امور.
۲۱- رعایت اصول عملی در انجام کارهای روابط عمومی
۲۲- پرهیز اکید از دروغ ، فریب ، ریا ، تزویر که نتیجه کاملاً معکوس و مخرب و ویرانگر را برای سازمان به دنبال خوهد داشت.
۲۳- التزام عملی به راستی ، درستی وصداقت درکارها.
۲۴- شناخت جایگاه بسیار رفیع روابط عمومی در سازمان و عمل به آن بطوریکه باعث ایجاد احترام واقعی سایر بخش ها به آن شود.
۲۵- ارتقاء جایگاه روابط عمومی در سازمان ، بطوریکه هیچ جلسه ای بدون حضور روابط عمومی تشکیل شود.
۲۶- احترام به تمامی شخصیت ها و گروه ها و لحاظ دانستن شرایط کاری آنها.
۲۷- پویایی درونی بطوریکه مسئول روابط عمومی دارای بیشترین مطالعه بوده و همواره به عنوان اولین فرد دارای اطلاعات تازه و بکر در مجموعه کاری خود باشد.
۲۸- دارای دانش و تخصص کاربردی برای آنکه سازمان به بالاترین جایگاه کاری ارتقاء دهد.
۲۹- در زمان های سخت خود ر ا نبازد و در آن لحظات هم به فکر پویایی سازمان خود باشد.
۳۰- تمامی فکر ، انگیزه ، دانش واطلاعات خودرا برای ارتقاء جایگاه سازمان در هر حالتی بکار بگیرد.

 

 

رحمان امامی
کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه
مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

جامعه روابط عمومی