جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: در سالیان اخیر به دلیل قاطی شدن دوغ و دوشاب در عرصه های فرهنگی و به ویژه هنری و سینمایی برخی از روابط عمومی ها و رسانه های معلوم الحال کارکرد اصیل، تخصصی و متعهدانه خود را از کف داده اند

جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: در سالیان اخیر به دلیل قاطی شدن دوغ و دوشاب در عرصه های فرهنگی و به ویژه هنری و سینمایی برخی از روابط عمومی ها و رسانه های معلوم الحال کارکرد اصیل، تخصصی و متعهدانه خود را از کف داده اند و به جای آنکه در خدمت جامعه و فرهنگ و هنر و تلاش برای به دست آوردن خواسته های برحق اهالی فرهنگ از راه قانونی و مشروع باشند مسیر باندبازی و رفاقت نوازی در پیش گرفته اند و همین باعث شده تا ما روز به روز بیشتر شاهد اضمحلال رسانه ها و روابط عمومی ها باشیم.

به گزارش جامعه روابط عمومی این منتقد سینمای کشور در گفتگو با سینماپرس افزود: افزون بر آنکه طی سال های اخیر شایسته سالاری هیچ جایی در میان رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های مرتبط با سینما نداشته، این افراد با حرمت شکنی ساحت مقدس رسانه ها و بخشی از دستگاه های فرهنگی کشور با ارتباط های ناسالم مالی، حریم و حرمت جامعه و رسانه ها خدشه دار کرده اند به گونه ای که بخش هایی از رسانه های موجود از طریق ارتباط و در واقع در قالب کارمندان دولتی یا ارگانی و یا حتی خصوصی از جایی جز رسانه ارتزاق می کنند و این فاجعه ای است در میان اهالی هنر، فرهنگ و اصحاب رسانه!

آذین سپس با بیان اینکه گرچه همچنان شریف ترین ها در میان رسانه ای ها و فرهنگی ها مسیر سلامت و صداقت و شرافت و تعهدات فرهنگی را طی می کنند اما متأسفانه روند رو به رشد تأثیرگذاری نگاه ها و نگرش های سوداگرانه بر کارکرد رسانه ها و اهالی هنر تأثیر منفی گذاشته است اظهار داشت: از همین رو نیاز است اهالی متخصص و متعهد رسانه ها و روابط عمومی های سلامت اندیش سازمان ها و جریان های فرهنگی برای پاک سازی و اصلاح فضای فرهنگ و هنر و رسانه ای کشور به ایجاد یک نهضت فرهنگی منطبق با فرهنگ و منافع ملی بر اساس شایسته سالاری اقدام کنند تا شاید بدین وسیله اندکی از بیراه ها و غلط ها و اشتباهات اصلاح شود.

این مدرس سینمای کشور در بخش دیگری از این گفتگو متذکر شد: اهالی رسانه از محترم ترین، شریف ترین و جزو پرچمداران فرهنگی کشور محسوب می شوند؛ در واقع وظیفه و رسالت اصلی رسانه ها در کنار همراهی و همگامی با جامعه پاسداری و اشاعه فرهنگ و ادبیات مردم است در همین راستا ایجاد ارتباط مستمر، فعال، پویا و تأثیرگذار با تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی، ارگانی و مردمی که یکی از منابع ارتباطی خبرگیری و خبرسازی رسانه ها است نقشی برجسته دارد.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که در این ارتباط گیری و تأثیرگذاری آن نقش برجسته دارد نحوه ارتباط سالم، منصفانه و فرهنگی است. بدیهی اینکه روابط عمومی های تشکل های اجتماعی و فرهنگی در این ارتباط برای ایجاد پل ارتباط و دوستی میان رسانه ها و از طریق آن ها، مردم جایگاهی مهم دارند چنانچه سازمان ها و نهادها و تشکل های گوناگون اجتماعی به جای تبعیت از سلامت و صداقت و قانون گرایی وارد مسیر سیاسی و جناحی شده و به جای حمایت از منافع ملی از سودها و سرمایه های گروهی دفاع کرده و در مقابل مردم جبهه بگیرند و در برابر افشاگری ها و روشنگری های اهالی صدیق و شریف رسانه ها بایستند بدون تردید راهی غلط و ضد ملی و مردمی را طی کرده اند.

جامعه روابط عمومی