رئیس اتاق اصناف تهران در حکمی مهدی نادعلی را به سمت سرپرست جدید روابط عمومی اتاق منصوب کرد.

 انتخابات داخلی هیات رئیسه جدید اتاق اصناف تهران، مهدی نادعلی طی حکمی از سوی قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی اتاق اصناف تهران منصوب شد.

مهدی نادعلی سابقه مدیرعاملی تعاونی هنرمندان معاصر کشور، مدیریت روابط عمومی معاونت امور هنری در وزارت‌ارشاد، مدیریت فرهنگی اتاق اصناف ایران و سردبیر ی چند روزنامه و هفته‌نامه را در کارنامه فعالیت‎های خود دارد.

در. چهار سال گذشته مسئولیت روابط عمومی به عهده همت‎اله شکری بود.

جامعه روابط عمومی