در سند برنامه راهبردی این سازمان، احیای هویت سازمانی مورد تأکید قرار دارد و نقش روابط عمومی در تحقق این امر دارای اهمیت اساسی است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سند برنامه راهبردی این سازمان، احیای هویت سازمانی مورد تأکید قرار دارد و نقش روابط عمومی در تحقق این امر دارای اهمیت اساسی است.

 

به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، امیرعباس تقی پور در همایش سراسری روسا و کارشناسان روابط عمومی های بیمه، درمان و شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که با عنوان “شبکه های اجتماعی و کارکردهای روابط عمومی” برگزار شد؛ اظهار داشت: روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریتی را بر عهده دارد و در حوزه روابط عمومی گسترگی حوزه فعالیت را شاهد هستیم.

 

وی با اشاره به جامعه گسترده و متنوع مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: مخاطبان این سازمان در سراسر کشور دارای فرهنگ های متنوع و خواسته ها و انتظارات متفاوت هستند که برای پاسخ گویی به این مطالبات باید در حوزه روابط عمومی آمادگی و اطلاع کافی وجود داشته باشد.

 

تقی پور با بیان اینکه در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به دلیل عدم وجود رابطه مناسب بین سازمان تأمین اجتماعی و جامعه تحت پوشش با چالش های جدی مواجه بودیم، گفت: طی سال های اخیر برای برقراری ارتباط با مخاطبان و اطلاع رسانی به آنان از تمامی ظرفیت ها و امکانات استفاده شده است و شاهد تحول اساسی در فعالیت های روابط عمومی سازمان هستیم.
وی با بیان اینکه پاسخگویی به رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی از مهمترین اولویت های سازمان تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: در زمان شروع کار به دلیل مشکلاتی که در ادوار قبل بوجود آمده بود در برقراری ارتباط مناسب با رسانه ها با چالش مواجه بودیم اما در حال حاضر ارتباط بسیار سازنده ای بین سازمان تأمین اجتماعی و رسانه ها برقرار است.

 

مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه طی سال های اخیر شاهد تحول اساسی در اطلاع رسانی این سازمان هستیم، گفت: در سال ٩٢ تعداد ٨۶۶ عنوان خبر در روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی تولید شده بود در حالی که اخبار ارسال شده به رسانه ها در سال ٩۵ به ١٨٩۶ عنوان رسیده است.

 

تقی پور به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی را از جمله دیگر اقدامات انجام شده در راستای اطلاع رسانی مناسب به جامعه عنوان کرد و گفت: پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی در بین دستگاههای اجرایی کشور دومین سایت پربازدید بعد از سازمان سنجش است و در بین تمامی سایت های کشور نیز جایگاه ٣٩ را در اختیار دارد.

 

وی در ادامه به بیان گزارشی از همایش دو روزه روسا و کارشناسان روابط عمومی های بیمه، درمان و شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که با عنوان “شبکه های اجتماعی و کارکردهای روابط عمومی” در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند ۹۵ برگزار شد پرداخت و گفت: در این دو روز عملکرد و کاستی های حوزه روابط عمومی مطرح شد و در کارگروه های تخصصی تشکیل شده نیز مسائل مختلف مربوط به فعالیت های حوزه روابط عمومی به بحث گذاشته شد.

جامعه روابط عمومی