اخلاق ضمن تاثیرپذیری از احساسات و باورهای فرد تابعی از ارزش­ها ، هنجارها و قوانین حاکم بر جوامع می­ باشد .

رعایت اخلاق یکی از مباحث مهم در همه زمینه ­ها از جمله روابط­ عمومی است لذا توجه به آن در حیطه کار روابط ­عمومی می­تواند برای دستیابی به موفقیت و رسیدن به اهداف بسیار موثر باشد . اخلاق ضمن تاثیرپذیری از احساسات و باورهای فرد تابعی از ارزش­ها ، هنجارها و قوانین حاکم بر جوامع می­ باشد .

رعایت امانت داری ، درستکاری ، انصاف ، حریم خصوصی افراد و وفاداری در رأس حرفه ­های ارتباطی قرار دارد و بر عکس مسایلی چون تبعیض ، بی­عدالتی ، تضییع حقوق دیگران و بی­ توجهی به امور چون محیط زیست و حقوق بشر قابل پذیرش نیست . لذا وجدان فردی ناظر بر رفتار بوده و مسئولیت اجتماعی نیز از طریق رسانه­ ها اعمال می­شود .

 

 

?بایدهای اخلاقی روابط عمومی :

 

۱-به رسمیت شناختن حق مردم برای دریافت اخبار واطلاعات درست

۲-احترام به منافع عمومی

۳-صداقت در ارائه اطلاعات

۴- احترام به ارزش ها

۵-احساس تعهد دربرابر اعتماد عمومی

۶- شفافیت (Clarity)

۷-حفظ اسرار مخاطبان

۸-امانتداری

۹-وقت شناسی (Timeliness)

۱۰-اقدام‌اصلاحی‌(Remedial)

 

 

 

?نباید های اخلاقی روابط عمومی :

۱-دروغ پردازی

۲-برخورد تلافی جویانه

۳-شایعه پراکنی وتکیه بر آن دراطلاع رسانی

۴- بی احترامی به اشخاص

۵-بی احترامی به ارزش ها

۶-قالب کردن نظر خود به دیگران به عنوان نظرات عموم ویا دخیل کردن نظرات شخصی در اطلاع رسانی ها

۷-نداشتن دقت نظر در اطلاع رسانی ودرج وارائه هرگونه اخبار واطلاعات بدون درنظر گرفتن صحت وسقم آن

۸- دخل وتصرف در ارائه مطالب دیگران

۹-سرقت ادبی (plagiarism)

۱۰-بی توجهی به نظم وامنیت عمومی

۱۱-شکستن حریم خصوصی افراد

۱۲-جعل اطلاعات (Disinformation)

جامعه روابط عمومی