آنچه مدیران روابط عمومی باید برای تثبت جایگاه و موقعیت روابط عمومی در سازمان انجام دهند.

آنچه مدیران روابط عمومی باید برای تثبت جایگاه و موقعیت روابط عمومی در سازمان انجام دهند.

 

 1. تشکیل جلسات هدفمند و منسجم با شورای مدیران معاونتها، سازمانها و شرکتها ی تابعه
 2. تشکیل شورای همکاری با نشریات تخصصی
 3. تشکیل مجمع روابط عمومی‎های شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه
 4. تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اطلاع‎رسانی
 5. تشکیل کار گروههای تخصصی
 6. تشکیل جلسات شورای تولید و تامین اطلاعات
 7. تشکیل جلسات با تشکلها، اتحادیه‎ها و اصناف بخش مربوطه و رهبران فکری
 8. تشکیل شورای تخصصی و مشورتی در حوزه‎های رسانه‎ای، پژوهشی و تبلیغاتی
 9. افزایش توانمندیهای فردی، تخصصی، علمی و راهبردی کلیه مدیران و کارشناسان روابط عمومی در سطح ستاد و صف.
 10. تلاش ویژه برای جذب بودجه و اعتبارات و امکانات لازم برای روابط عمومی

 

مدیریت باید به اعتبار و نقش روابط عمومی اهمیت داده ، مانند یک راهنمای با تدبیر از آن حمایت کند.
بودجه و اعتبارات لازم در اختیار روابط عمومی گذاشته شود
به روابط عمومی اختیار و آزادی عمل بدهد.
در انتخاب مدیر روابط عمومی به شایسته سالاری و تخصص های ارتباطی توجه کند.

 

 • نویسنده : دکتر حمید شکری خانقاه
جامعه روابط عمومی