بدون شک فلسفه اصلی روابط عمومی در ارتباط دوسویه با مخاطب برای رسیدن به یک “فهم مشترک” است و این امر نیازمند برنامه محور بودن، مخاطب گرا بودن، هدفمند بودن و استفاده از تمامی ظرفیت های تکنولوژیک است.

از زمان تأسیس دفتر تبلیغات بوستون در ایالات متحده آمریکا که به نوعی آغازگر فعالیت حرفه ای در روابط عمومی است، بیش از یک قرن می گذرد.

گذر زمان با گسترش روز افزون تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی همراه بود. این مهم بستر حرکت روابط عمومی ها به سمت توسعه و پیشرفت را فراهم نمود و با عبور از نگاه های سنتی به روابط عمومی، عرصه های جدیدتری مانند "روابط عمومی الکترونیک"، "وب ۲" و "دوفضایی" به روی روابط عمومی گشوده شد.

 

بدون شک فلسفه اصلی روابط عمومی در ارتباط دوسویه با مخاطب برای رسیدن به یک "فهم مشترک" است و این امر نیازمند برنامه محور بودن، مخاطب گرا بودن، هدفمند بودن و استفاده از تمامی ظرفیت های تکنولوژیک است. متغیر مهم روابط عمومی هوشمند و مؤثر، استفاده درست و صحیح از تکنولوژی است. برنشتاین معتقد است که تکنولوژی ذاتاً نه بد است و نه خوب بلکه همه چیز بستگی به این دارد که ما چگونه از تکنولوژی استفاده می­­کنیم. اینکه روابط عمومی ها چگونه از این تکنولوژی در جهت تعامل با مخاطب و رسیدن به اهداف سازمان استفاده کند، هنر یک روابط عمومی است.

 

بواسطه همین پیشرفت وسایل ارتباطی و تکنولوژی و توسعه ارتباطات بود که ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت ماه) هرسال بعنوان روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی تعیین شد که در ایران با عنوان روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است.

 

اگرچه بررسی روابط عمومی در ایران نشان دهنده وجود ضعف های بنیادی و اساسی (ضعف در ساختارهای تکنولوژیکی- نبود ضوابط حرفه ای- تبلیغی بودن- ایدئولوژیک عمل کردن و ...) در عرصه فعالیت های اجتمــاعی و سازمــانی است، اما با تـلاش، کوشش، جدیّت و دلسوزی کارگزاران روابط عمومی می توان بر این مشکلات غلبه کرد و با استفاده آگاهانه و خردمندانه از تکنولوژی های نوین ارتباطی در جهت رضایت هرچه بیشتر مخاطبان اهتمام ورزید.

 

این روز را تبریک می گویم و امید دارم شکل گیری "انجمن علمی روابط عمومی دانشکده خبر اهواز" با تلاش و پشتکار دانشجویان بااستعداد این حرفه در جهت ارتقاء سطح کیفی روابط عمومی­حرفه­ای و کمک به توسعه علمی این رشته و تلاش برای ترسیم یک الگوی بومی کمک کنند و بتواند جایگاه اصلی روابط عمومی را به جامعه بشناسانند.
فتح اله کرمی
مدرس روابط عمومی دانشکده خبر اهواز

جامعه روابط عمومی