از ابتدای تاریخ بشر تاکنون همواره افراد هوشمندی بوده‌اند که این شناخت را در جهت ارتقای خود با دیگران به کار گرفته اند و نوعی روابط عمومی را در کارهایشان اعمال کرده اند.

از ابتدای تاریخ بشر تاکنون همواره افراد هوشمندی بوده‌اند که این شناخت را در جهت ارتقای خود با دیگران به کار گرفته اند و نوعی روابط عمومی را در کارهایشان اعمال کرده اند. در تمامی دوره های دموکراسی ، از جمهوری روم گرفته تا نظام کنونی ، رساله ها ، مقاله ها ، سخنرانی ها و دیگر قالب های خطابه به قصد سلطه به افکار عمومی به کار گرفته شده اند . (حبیبی، ۱۳۸۶)

 

روابط عمومی قدمتی چهارهزارساله دارد . تاریخ روابط عمومی را می توان در امپراتوری های باستانی مانند ایران ، مصر ، هند و چین ردیابی کرد . این ریشه ها شامل تاسیس ساختمان ها ، مجسمه ها، بت ها و نظام های ارتباطی دولتی در جوامع باستانی بسیار تکامل یافته هستند .تدفین تشریفاتی رهبران ، حتی به عنوان خدایان ، جزئی از تاریخچه روابط عمومی است (هیث ، ۱۳۸۴ : ۷۳ ؛کارولین ، ۱۹۹۳) .

 

اصطلاح روابط عمومی به مفهوم کنونی نخستین بار در سال ۱۸۹۷ در سالنامه راه آهن آمریکا مطرح شد و فعالیت آن به شکل کنونی از زمانی آغاز شد که موسسه های اقتصادی و دولت ها افکار عمومی را در سرنوشت خود موثر دانسته و دریافتند که فقط از طریق روابط عمومی است که می‌توان اذهان عمومی را مجذوب کرده و به فعالیت خود رونق بخشند. در سال ۱۹۶۴ میلادی فاینانشنال تایمز از روابط عمومی به عنوان صنعتی بزرگ نام برد . هم اکنون روابط عمومی به ویژه در رشته هایی مانند علوم اجتماعی و مدیریت مقام والایی کسب نموده و به عنوان یکی از شعب تخصصی علوم اجتماعی در دانشگاه ها تدریس می شود . هر چند روابط عمومی پیشینه ای به اندازه کل تاریخ دارد ، اما ابزارهایی که در این جهت مورد استفاده قرارگرفته شاهد تغییر و تحولاتی عمیق بوده است . به خصوص بعد از جنگ جهانی اول توجه خاصی به روابط عمومی علمی شد و در سال های بعد از جنگ دوم جهانی به این اهمیت افزوده شد . با نگاهی اجمالی به تاریخ روابط عمومی می توان گفت آغاز روابط عمومی به شکل نظام مند در سال های ۱۹۰۰ به بعد شکل گرفت (کاتلیپ ، ۲۰۰۲ ؛ ۷۶۳).

 

 

 

 

تاریخچه روابط عمومی جهان را می توان به سه دوره تقسیم کرد :
_ دوره اول : از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ میلادی بود . در این سال ها از یک سو فساد ماموران مقامات دولتی آمریکا موجب شد که جامعه در صدد رسوایی آنها بر‌آید و از سوی دیگر سازمان ها و موسسات تلاش می‌کردند با انتشار مطالبی در روزنامه ها اعمال و اقدامات خود را در نظر مردم با آب و تاب بیشتری منعکس نمایند.

 

_ دوره دوم : به سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی برمی‌گردد. در این سال ها دولت آمریکا درگیر مسائل جنگ جهانی اول بود و سعی می‌کرد تا مقاصد جنگی و خواست های خود را توسط روابط عمومی ،مرتبط با مردم قرار دهد .

 

_ دوره سوم : دوره تکامل روابط عمومی در آمریکا به شمار می‌رود و به سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۹ برمی‌گردد . در این سال ها موسسات صنعتی برای معرفی خود به انتشار مطالب وسیع ، گسترده و دامنه داری دست زدند ، زیرا برای آن ها در جنگ جهانی اول به اثبات رسیده بود که ارائه مطالب درباره موضوعی خاص در صورتی که از روی واقع بینی و بصیرت باشد افکار عمومی را تغییر داده و در جهت مثبت یا منفی سوق می‌دهد (انجمن روابط عمومی ایران ، ۱۳۸۷ الف).

 

استفاده از روش مناسب در بهره گیری از روابط عمومی در جریان انقلاب آمریکا اتفاق افتاد . توماس پین و ساموئل آدامز دو تن از مبلغان بزرگ نویسندگان ، سخنرانان ، مناظره گران و سازمان دهندگان این انقلاب بودند . برای توجه افکار عمومی ، حتی وقایع و مراسم جدیدی را خلق کردند. تکیه انگلیسی ها به قدرت و برتری نظامی‌شان ، نادیده گرفتن افکارعمومی و عدم مقابله با انقلابیون عواملی بودند که به این مبلغان کمک کردند. بعد از دهه ۱۹۳۰ در بنگاه های تبلیغاتی پررونق هالیوود که به کمال خود رسید ، در شیوه زندگی آمریکایی که به تدریج مدیران اقتصادی گسترده تری را به فعالیت های روابط عمومی عرضه داشت ، دگرگونی هایی رخ داد که گرایش عمده اجتماعی در قرن ۱۹ (صنعتی شدن ، شهرنشینی و نوسازی ) با تکامل پیشرفت روابط عمومی ، پیوند تنگاتنگ داشته است . می توان گفت ، اصطکاک ناشی از مقابله یغماگران و روزنامه نگاران افشاگر موجب ایجاد جرقه ای شد که روابط عمومی نوین را پدید آورد و مردم درک کردند که قدرت اعتراض به عملیات استثمارگرایانه تجاری را دارند (میرسعیدقاضی، ۱۳۸۵ : ۲۸) .

 

جامعه روابط عمومی