عقب بودن روابط عمومی‌های خوزستان از افکار عمومی/ ساختار مدیریتی استان، روابط عمومی‌ها را محدود به ارائه گزارش عملکرد کرده است

عقب بودن روابط عمومی‌های خوزستان از افکار عمومی/ ساختار مدیریتی استان، روابط عمومی‌ها را محدود به ارائه گزارش عملکرد کرده است

روابط عمومی ها زمانی اجازه پاسخگویی به افکارعمومی را دارند که بحران درحوزه های مختلف گسترش یافته و منجر به اختلاط اخبار و اطلاعات درست و نادرست گردیده است.

خالد لویمی گفت: روابط عمومی ها اگر جلوتر از افکارعمومی نباشند حداقل می بایست همگام با افکارعمومی باشند یعنی در لحظه، آمادگی همراهی و پاسخ گویی به افکارعمومی را داشته باشند در حالی که در استان خوزستان این وضعیت به طور معمول وجود ندارد.

خالد لویمی در گفتگو با خبرنگار رهیاب با انتقاد از عملکرد روابط عمومی های استان خوزستان، محدود شدن آن ها به ارائه گزارش عملکرد را به دلیل تعریف نادرست مدیران از جایگاه روابط عمومی عنوان کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تلاش روابط عمومی‌ها برای سرپوش گذاشتن بر نواقص کار ادارات و ارائه عملکردی ایده آل از مدیران خاطرنشان کرد: نتیجه این کارخدشه دار شدن مصداقیت رسانه‌ها و روابط عمومی‌های استان است.

وی افزود: روابط عمومی ها اگر جلوتر از افکارعمومی نباشند حداقل می بایست همگام با افکارعمومی باشند یعنی در لحظه، آمادگی همراهی و پاسخ گویی به افکارعمومی را داشته باشند در حالی که در استان خوزستان این وضعیت به طور معمول وجود ندارد و روابط عمومی ها زمانی اجازه پاسخگویی به افکارعمومی را دارند که بحران درحوزه های مختلف گسترش یافته و منجر به اختلاط اخبار و اطلاعات درست و نادرست گردیده است.

لویمی بی اعتنایی روابط عمومی ها نسبت به سوژه های مطرح در استان خوزستان را موجب گسترش بحران و صدمه به فضای آرام استان دانست و تصریح کرد: در استان خوزستان موضوعاتی همچون محیط زیست، مباحث فرهنگی، استخدام ها و انتصابات جزو سوژه های حساسیت برانگیز برای مردم است که دقیقا همین موضوعات مورد بی اعتنایی ارگان های متولی و بالطبع روابط عمومی های آنان قرار میگیرد و غالبا پاسخگویی مناسبی به ابهامات و انتقادات مطرح شده صورت نمی گیرد در نتیجه این وضعیت به فضای آرام که لازمه اصلی توسعه استان است لطمه جدی وارد می کند.

 

 

این فعال رسانه‌ای افزود : درحال حاضر شاهد آن هستیم که روزانه بحران های پیاپی با ماهیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی در استان خوزستان شکل می گیرند در حالی که با مدیریت صحیح ادارات مربوطه و ورود به هنگام روابط عمومی هادر پاسخگویى، می توان از وقوع بسیاری از آن ها جلوگیری کرد، گاهی اتفاقات کوچکی در استان همانند تغییر کاربری یک مدرسه یا استخدام های برخی ادارات به دلیل عملکرد ضعیف روابط عمومی ها به بحران وسوژه افکارعمومی تبدیل می شوند.

لویمی ساختار مدیریتی حاکم بر ارگان های استان را دلیل وضعیت موجود دانست و خاطرنشان کرد : البته این امر تنها متوجه کارکنان خوش فکر و پرتلاش روابط عمومی نیست بلکه ساختار مدیریتی به گونه ای است که بخش روابط عمومی را صرفا محدود به ارائه گزارش عملکرد و انتشار مناقصه و مزایده ها کرده است و از انجام رسالت اصلی خود یعنی هدایت افکارعمومی، پاسخ گویی به ابهامات و انتقال نبض افکارعمومی به مدیران جهت اصلاح کار باز می دارد.

 

منبع : رهیاب

جامعه روابط عمومی