اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان سیستان و بلوچستان در هشتم خرداد ماه امسال از طریق برگزاری انتخابات بین مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی انتخاب شدند

مدیرکل روابط عمومی استانداری گفت: اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در هشتم خرداد ماه امسال از طریق برگزاری انتخابات بین مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی انتخاب شدند

جواد سالارزهی با بیان اینکه شورای هماهنگی روابط عمومی ها در گذشته به صورت مناسبتی برگزار می شده است تصریح کرد:انتخاب هیئت رئیسه این شورا برای اولین بار در استان صورت گرفته است.

وی هدف از انتخاب و تشکیل جلسه هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها را برگزاری هدفمند و مستمر جلسات این شورا، تشکیل کمیته ها و کارگروه های زیر مجموعه برای تقویت و انسجام در اطلاع‌رسانی، فرهنگ سازی ، ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها و توانمندسازی مدیران و کارگزاران روابط عمومی ها با استفاده از برگزاری دوره های آموزشی و تبادل تجربیات ذکر کرد

جامعه روابط عمومی