مدیریت حوزه روابط عمومی بسیار وسیع تر از مدیریت های تخصصی سایر بخش هااست، هر بخش تخصصی در دستگاه ها به دو شاخه اصلی و فرعی تقسیم می شوند که روابط عمومی جزء شاخه اصلی محسوب می گردد

کارگزاران روابط عمومی در جامعه به عنوان کارشناسان و متخصصان ارتباطات شناخته می شوند.

* مریم رضایی؛  مطلوب و افق های آرمانی که برای یک جامعه ترسیم شده است کار دستگاهی به جز روابط عمومی نیست که این افق های پیش رو را به سازمان از یک طرف و به مردم از سوی دیگر معرفی کند، که این کار فرهنگی از لحاظ محتواست تا در جامعه به یک باور جمعی تبدیل شود و غرور و اعتماد به نفس ملی ایجاد کند و مردم آگاه باشند که حرکت روبه رشدی وجود دارد که آینده را برای آنان می سازد.

با این نگرش، مدیریت حوزه روابط عمومی بسیار وسیع تر از مدیریت های تخصصی سایر بخش هااست، هر بخش تخصصی در دستگاه ها به دو شاخه اصلی و فرعی تقسیم می شوند که روابط عمومی جزء شاخه اصلی محسوب می گردد.

روابط عمومی ها اگر به صورت تخصصی و حرفه ای به کار خود بپردازند، جایگاه خود را اثبات می کنند.

جامعه جهانی، جامعه ی ایده آلی است که در آن همه ی عنصرهای اطلاع رسانی فعال باشند مهم ترین عنصر، فهم یکدیگر و تفاهم متقابل است و اینکه درک نمائیم برای هم آفریده شده ایم.
فلسفه ارتباطات و روابط عمومی جهان، ربط و وصل است.

روابط عمومی نقشی ماندگار برای معرفی سازمان ایفا می کند چون استمرار آن، به ویژه در رفتار و اعمال بیش از تبلیغات است که عمدتاً مقطعی و در قالب تیزرهای تلویزیونی، آگهی های مطبوعاتی، بروشورها وکاتالو گ ها اجرا می شود.

بی شک تحولات موجود در عرصه مدیریت، نشأت گرفته از نگرش سیستماتیک به سازمان هاست که آن ها را به عنوان سیستمی باز در نظر گرفته و درتعامل مستقیم با اجتماع و محیط اطراف سیستم است.

در این نگرش، سازمان به عنوان سیستمی درنظر گرفته شده که ورودی هایی دارد که از محیط گرفته و در درون فرآیندهای سازمان ارزشی به آن افزوده شده و به محیط باز می گردد. تعاملی دو سویه میان سازمان و محیط اطراف سازمان که هرکدام بر دیگری تاثیر گذاشته و از دیگری تاثیر می پذیرند.

همچنین رویدادها و وقایع درون سازمان و فعل و انفعالات آن لاجرم به محیط اطراف سیستم کشیده شده و بر رابطه ی سیستم و محیط تاثیر می گذارد که دراین بین ممکن است نگرش محیط نسبت به سازمان منفی تر و یا مثبت تر گردد. این نگرش هر چه مثبت تر باشد موجب دوام و بقای سازمان و هرچه منفی تر باشد موجب انحلال و سستی آن می گردد.

امروزه نگاه سیستماتیک به سازمانها توجه هر چه بیشتر به استانداردها را به همراه داشته است. استانداردهایی که روابط درون سازمانی را مستحکم کرده و در جهت قوام و همبستگی هر چه بیشتر عوامل محیطی و برون سازمانی بکار می رود و در عرصه رقابت میان سیستمهای مختلف امتیاز و نقطه قوتی برای سازمان محسوب می شود، و راه را در پیشبرد اهداف هموارتر می کنند.

این رسالتی است که روابط عمومی ها می توانند انجام دهند و بازوی مدیریت سازمان در استقرار این سیستم در درون سازمان و انعکاس آن به بیرون از سازمان باشند تا هم عوامل درون سازمانی از انگیزه، استحکام و رضایت بیشتری برخوردار باشند و هم افکار عمومی و گروه های مختلف اجتماعی را در پیشبرد هر چه بیشتر خط مشی و اهداف سازمانی با خود همراه کنند.

 

 

* مریم رضایی
مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس

جامعه روابط عمومی