رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه دفاتر نمایندگی خط مقدم فعالیت های حرفه ای و صنفی هستند اظهار داشت: نگاه این دوره هیأت رئیسه ارتقا جایگاه روابط عمومی در شهرستان ها است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه دفاتر نمایندگی خط مقدم فعالیت های حرفه ای و صنفی هستند اظهار داشت: نگاه این دوره هیأت رئیسه ارتقا جایگاه روابط عمومی در شهرستان ها است.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین از ساری ،مهندس علی نیا در جلسه هم اندیشی همکاران روابط عمومی ستاد و دفاتر نمایندگی سازمان که به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد در سخنانی به جایگاه و اهمیت روابط عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: روابط عمومی سازمان در مرحله جدیدی از فعالیت های سازمان قرار گرفت و نگاه به این بخش متفاوت از گذشته است و در صدد هستیم از جایگاه روابط عمومی به نحو مطلوب در سطح دفاتر نمایندگی استان بهره گیری نمائیم.

وی اظهار داشت: در چارت سازمانی روابط عمومی زیرمجموعه بالاترین مقام دستگاه دیده می شود و این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه این واحد است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود: با توجه به اینکه در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار داریم و از سوی دیگر با توجه به ظهور فناوری های جدید و نوین در حوزه ارتباطات، نقش و اهمیت روابط عمومی را در سازمان ها دوچندان می نماید.

مهندس علی نیا ادامه داد: امروزه روابط عمومی ها نقش مشاور را برای مدیریت سازمان ایفا می کنند و قدرت تشخیص و استتنتاج از ویژگی هایی است که روابط عمومی باید داشته باشد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران اظهار داشت: امروز سازمان های نظام مهندسی در سطح کشور، فرصت بی نظیری را در ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی به مردم ایفا می نمایند، آیا ما توانستیم سازمان را به درستی به مردم معرفی کنیم؟

وی افزود:مجموعه عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در بخش های مختلف بیانگر بازدهی و حجم بالای فعالیت این سازمان است ولی سوالی که مطرج می شود این است که آیا مردم نسبت به این سازمان نگاه حمایتی دارند ؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت رابطین روابط عمومی در دفاتر نمایندگی بیان داشت: دفاتر نمایندگی خط مقدم فعالیت های حرفه ای و صنفی هستند .این رسالت همکاران روابط عمومی در دفاتر است که این دیدگاه را به مردم انتقال دهند.نقاط قوت را به جامعه معرفی و مسائلی که از سوی مردم مطرح می شود را به سازمان انتقال دهند.نگاه این دوره هیأت رئیسه در ارتقا جایگاه روابط عمومی در شهرستان ها است.

در ادامه این جلسه دکتر مهری نایب رئیس اول سازمان با اشاره به برخی چالش ها در حوزه روابط عمومی دفاتر نمایندگی اظهار داشت: این چالش های باید بررسی شود و سیاست های کلی از طرف سازمان اعلام خواهد شد و دفاتر نمایندگی نیز می توانند پیشنهادها و برنامه های خود را در چارچوب این سیاست ها ارائه نمایند.با توجه به اینکه برخی موضوعات منطقه ای هستند مطمئنا همکاران روابط عمومی دفاتر نمایندگی می توانند تاثیر ویژه ای در این بخش داشته باشند.

مهندس نوراله زاره نایب رئیس دوم سازمان با اشاره به نگاه افکار عمومی نسبت به سازمان بیان داشت:در بخش برون سازمانی با توجه به اختیارات و وظایفی که به عهده دفاتر نمایندگی گذاشته شده انتظار حداقلی و متعارف دیده نمی شود و باید با برنامه های منسجم و مشارکت تمامی دفاتر این نگاه در جامعه اصلاح شود.

مهندس رزقی دبیر سازمان در این جلسه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی همواره بخشی از وظایف دولت را به دوش داشته اظهار داشت: بدون هیچ بودجه دولتی این سازمان همواره بخش مهمی از مسئولیت های دولت را به انجام رسانده و این موضوع باید به اطلاع مردم رسانده شود.

مهندس سفیدگر خزانه دار سازمان نیز در این جلسه با بیان اینکه همکاران روابط عمومی در دفاتر باید چشم و گوش سازمان باشند اظهار داشت: انتظار داریم که در حوزه ارتباط با همه بخش ها از جمله پرسنل ، جامعه مهندسی، دستگاه های اجرایی و مردم ، همکاران روابط عمومی انعکاس دهنده عملکرد مجموعه به جامعه و انعکاس دهنده انتقادات، نواقص و آسیب ها به سازمان باشند.

در ادامه این جلسه هر یک از همکاران روابط عمومی دفاترنمایندگی و ستاد سازمان به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

جامعه روابط عمومی