در دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور ، روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول این جشنواره تخصصی شد و مورد تجلیل قرار گرفت .

به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی به نقل از شوشان در دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور ، روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول این جشنواره تخصصی شد و مورد تجلیل قرار گرفت .

در این همایش که با حضور مدیران روابط عمومی وزارت نیرو، شرکت توانیر ، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، مدیران روابط عمومی های نیروگاههای برق حراتی کشور و مدیران ارشد صنعت برق خوزستان برگزار گردید ،نقش روابط عمومی ها در معرفی خدمات و تلاش مستمر کارکنان این صنعت و همچنین راهکارهای تقویت سطح آگاهی و مشارکت مردم در مصرف بهینه این انرژی حیاتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در ادامه این همایش برترین های دومین جشنواره شرکتهای زیرمجموعه تولید برق حرارتی کشور معرفی شدند و در این بین روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز با کسب بیشترین امتیاز از سوی کمیته ارزیابی برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول این جشنواره تخصصی شد و با اهداء لوح و تندیس یابودی مورد تجلیل قرار گرفت .

همچنین در این همایش از سلطانعلی صحنعلی زاده مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین بعنوان "مدیر برتر " و داوودسلیمانی بعنوان "کارشناس برتر" شرکتهای زیرمجموعه تولیدبرق حرارتی ایران در سال ۹۶ تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

انعکاس تلاشها و توانمندی های کارکنان این نیروگاه با استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی، تقویت فرهنگ مصرف بهینه انرژی، اقدامات رسانه ای ، انتشار نشریه نخل و کارون واقدامات فرهنگی و اجتماعی درون سازمانی و منطقه ای دفتر روابط عمومی نیروگاه رامین مهمترین شاخص های تخصصی در کسب این عناوین بوده است.

شایان ذکر است در این جشنواره نیروگاه شهید سلیمی نکا (رتبه دوم)، نیروگاه خلیج فارس (رتبه سوم)،نیروگاه ری (رتبه چهارم)، نیروگاههای بیستون کرمانشاه و شهید مفتح همدان (به صورت مشترک رتبه پنجم) و شرکت تولید نیروی برق بندر عباس موفق به کسب رتبه های بعدی شده اند .

همچنین از امیر مینابیان از شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان به عنوان دیگر کارشناسان برتر و مرتضی اعتمادراد پیشکسوت و مدیر روابط عمومی اسبق نیروگاه بعثت تهران نیز بپاس اقدامات و تلاشهای ارزنده ایشان در عرصه روابط عمومی تجلیل بعمل آمد.

در این همایش نیز از داوود محمودی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز و عبدالکریم جاوید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق رامین به عنوان مدیران حامی روابط عمومی تقدیر و قدردانی شد.

در پایان این همایش کارگاه آموزشی مدیریت رسانه در روابط عمومی با حضور دکتر زینب شریفی استاد ارتباطات دانشکده خبر اهواز برگزار شد.

 

جامعه روابط عمومی