چاپ نوزدهم کتاب «جریان‌شناسی سیاسی در ایران» نوشته دکتر علی دارابی با موضوع معرفی و شناخت جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بازار عرضه شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، کتاب «جریان‌شناسی سیاسی در ایران» شامل سه فصل با موضوع کلیات و مبانی نظری پژوهش پیرامون جریان‌های سیاسی در ایران، آرایش نیروهای اسلامی از دهه ۲۰ شمسی تا پیروزی انقلاب و جریان‌شناسی سیاسی اسلام‌گرا در ایران است که فصل سوم آن به پنج بخش تقسیم شده است.

تبیین مفهومی و جامعه‌شناختی جریان‌های اصول‌گرا یا راست، روحانیت؛ از اتحاد تا تحول و دگرگونی جریانی – جناحی، تبیین مفهومی و جامعه‌شناختی جریان چپ تا اصلاح‌طلبان، جریان سوم و دین‌اندیشان، این پنج بخش را تشکیل می‌دهند.

نویسنده همچنین به آرا و نظرات مختلف پیرامون هر یک از این موضوعات از قول نویسندگان و متفکران معاصر پرداخته و در پایان، با تکیه بر مجموع مطالب بیان شده به نتیجه‌گیری پیرامون ماهیت جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در دوران بعد از پیروزی انقلاب می‌پردازد.

این کتاب در ۶۳۷ صفحه به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.

جامعه روابط عمومی