حسين بروجردي به سمت مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوری اسلامی ایران منصوب و مشغول كار شد.

حسین بروجردی به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب و مشغول کار شد.

به گزارش خبرنگار اخبار نمایشگاه ها، حسین بروجردی که امروز ٢٨ مرداد ماه ٩٧ با صدور خکمی از سوی عباس قبادی رئبس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ،به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین المللی شرکت سهامی منصوب شد، پیش از این، مدیریت روابط عمومی سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشته است.

حسین بروجردی که فرزند سردار شهید محمد بروجردی از اسطوره های دفاع مقدس است، از صاحب نظران و کارشناسان با سابقه حوزه روابط عمومی است که همچنین مدیریت روابط عمومی سازمان میادین و تره بار و چند حوزه دیگر را در کارنامه دارد.

پیش از او محمد سعادتی پور سمت مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل را بر عهده داشت.

جامعه روابط عمومی