بر اساس حکم امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال ، مدیر روابط عمومی این باشگاه با حکم سرپرست باشگاه در سمت خود ابقا شد.

مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال با حکم سرپرست باشگاه در سمت خود ابقا شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بر اساس حکم امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال، محمد حسین زرندی مدیر روابط عمومی این باشگاه در سمت خود ابقا شد.

زرندی در کنار این سمت به عنوان مترجم وینفر شفر هم در استقلال فعالیت می‌کند.

جامعه روابط عمومی