طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کورش سعیدی به سمت رئیس اداره روابط عمومی این بانک منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کورش سعیدی به سمت رئیس اداره روابط عمومی این بانک منصوب شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی ، سعیدی دارای دکترای مدیریت رسانه است و پیش‌ازاین عهده‌دار سمت‌هایی ازجمله مدیر شعب منطقه یک تهران، مدیر شعب استان اردبیل و معاون مدیریت شعب استان‌های قزوین و مازندران بانک رفاه بوده است.

دکتر الهویردی حبیب‌پور رئیس سابق این اداره به ریاست اداره منابع انسانی این بانک منصوب شد.

جامعه روابط عمومی