طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کورش سعیدی به سمت رئیس اداره روابط عمومی این بانک منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل به سمت رئیس این بانک منصوب شد.

به گزارش ، سعیدی دارای دکترای است و پیش‌ازاین عهده‌دار سمت‌هایی ازجمله مدیر شعب منطقه یک تهران، مدیر شعب استان و معاون شعب استان‌های و بوده است.

دکتر الهویردی حبیب‌پور رئیس سابق این اداره به ریاست اداره منابع انسانی این بانک منصوب شد.

جامعه روابط عمومی